För att få rida i ridhuset måste du ha löst ridhuskort. Pris för ridhuskort är 700:- per halvår. Ridhuskort löses antingen för januari-juni eller för juli-december. För att lösa ridhuskort ring Cathrine på tel: 072-5009404.

För ryttare vars hästar är uppstallade i Högby stall ingår rätt att nyttja ridhuset i stallhyran.

Manegen i ridhuset är 22 x 42 m, vilket innebär att det finns plats för oss ryttare, under förutsättning att vi iakttar följande ganska enkla och rätt självklara regler. Meningen med dessa är att det skall vara trivsamt att rida i ridhuset, samt inte minst att det skall vara så säkert som möjligt för hästar, ryttare och ev. åskådare.


Regler:

1. Uppställning av häst bör ske i hörn eller mitt i en volt. Undvik att stå på fyrkantspåret!

2. Åskådare hänvisas till första delen i ridhuset (utanför sargen)

3. Den som skrittar, skrittar alltid innanför fyrkantspåret

4. Vid ridning skall man av hävd hålla till höger om varandra vid möte.

5. Den som rider på volten rider alltid innanför fyrkantspåret. (Visa tydligt, eller tala om, när Du rider in på volten).

6. Om ryttare väljer att avvika från reglerna skall detta tydligt anges, t.ex. ”jag går framför Dig”, ”jag rider innanför / utanför”, ”jag lägger en volt”, ”jag kommer att göra halt på spåret” osv.

7. ”Se vägen” så att övriga ryttare kan ”läsa” vad Du tänker göra härnäst.

8. Visa hänsyn till den som rider för instruktör.

9. Har man för avsikt att träna dressyrprogram eller hoppa är det lämpligt att skriva detta i ridhusalmanackan.

10. Bokade lektioner för instruktör måste anges i ridhusalmanackan (med namn och telefonnummer om Du kommer utifrån). Glöm ej att stryka om lektionen blir inställd.

11. Lektion för instruktör får ej omfatta mer än två ryttare samtidigt. Gäller ej vid arrangerad kurs eller vid bokning av ridhuset.

12. I undantagsfall kan två instruktörer ha lektion samtidigt (efter överenskommelse mellan instruktörer / elever och eventuella övriga ekipage som befinner sig i ridhuset).

13. Hundar är ej tillåtet att ha med i ridhuset.

14. Lösa hästar är ej tillåtet i ridhuset.

15. Åskådare är välkomna, men bör då vistas utanför manegen.


Longering & tömkörning:

16. Longering bör alltid ske innanför spåret.

17. Om det finns ryttare i manegen, skall den som vill longera el. tömköra alltid fråga om det är OK.

18. Om det kommer in ryttare medan longering el. tömkörning pågår skall den som longerar el. tömkör stämma av att det är OK att fortsätta.

19. Två personer som longerar el. tömkör får endast förekomma om manegen för övrigt är tom (om inte särskilt tillstånd inhämtats av de närvarande).

20. Longering el. tömkörning får ej förekomma då lektion för instruktör pågår såvitt inte särskilt tillstånd medgivits.

21. Den som önskar tömköra på spåret måste stämma av med övriga närvarande i manegen.


Hoppning:

22. Hopptid som ej är schemalagd kallas för fri hoppning. Skriv upp vilken tid Du / Ni planerar att hoppa på ridhusalmanackan.

23. Detgår bra att hoppa på mindre trafikerade tider t.ex. förmiddagar samt kvällstid på helger. OBS! Detta ska skrivas upp i ridhusalmanackan minst två dagar före. Glöm ej att stryka dig i god tid om du inte kommer! Annars låser du tid för andra som kunde ha nyttjat den.

24. Man får lägga fram bommar och cavaletti under icke hopptid då detta används till dressyrarbete, under förutsättning att de är placerade så att de ej ligger i vägen för normala ridvägar (ex. voltspår, fyrkant). Om man har för avsikt att galoppera över cavaletti som är placerade så att det kan uppfattas som hoppning och ej dressyr, bör detta stämmas av med övriga som befinner sig i ridhuset.

25. Hopplektioner bedrivs lämpligen under bokad tid.

26. Dressyrlektioner under hopptid är ej tillåtet.

27. Efter hoppning måste hindermaterialet (bommar, stöd etc.) ovillkorligen tas bort och placeras på därför avsedda platser!


Bokad tid:

Om du är intresserad av att hyra hela ridhuset för någon kurs eller dylikt så går det bra (i mån av tid)

28. Med bokad tid avses tid då endast de som har bokat får vistas i ridhuset.

29. Bokning av ridhus görs genom Cathrine tel. 072-5009404.

Pris för bokning av ridhuset:
Heldag 1000:- (8 timmar)
Halvdag 500:- (4 timmar)
2 timmar 300:-
1 timme 175:-


Det är önskvärt att varje ryttare plockar bort ev. bajshögar. Manegebotten håller längre om vi hjälps åt. Grep och skottkärra finns tillgängliga.